Հայ
Առաջնորդող
ՏԵՄՈՔՐԱԹ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄՂՁԱՒԱՆՋԸ
Օգոստոս 08 , 2019 , 15:31
ՏԵՄՈՔՐԱԹ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄՂՁԱՒԱՆՋԸ

ՄՈԼԻ ՊՈԼ

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.-Երկու թեկնածուներն ալ տեմոքրաթ են. 76 տարեկան նախկին փոխնախագահ Ճօ Պայտըն, եւ երեսունվեց տարեկան նորընտիր քոնկրէսական Իլհէն Օմար։ Ճերմակալած մազերով, ցեղի ու սեռի հանդէպ որոշ վերապահումներ ունեցող, ու կուսակցական գործակցութեան կողմնակից Ճօ Պայտընին կը հակադրուի ծնունդով Սոմալիէն, իսլամ Ի. Օմար՝ ամերիկանացած քոնկրէսականը, որ փոխհամաձայնութիւնը կը նկատէ մեղսակցութիւն։

Պայտընի համար Տ. Թրամփը մոլորուած է, Օմարի համար՝ խոր ախտանիշ մըն է։ Մինչ Պայտըն վերադարձ դէպի բնականոնութիւն կը քարոզէ, Օմար ատիկա կը նկատէ իր կեղեքումը։

Յիշեալ երկու տեսութիւնները նոյն կուսակցութեան մէջ հանգոյցներ կը ստեղծեն։ Ի՞նչ տեսակ քաղաքականութիւն պիտի խրախուսէ կուսակցութիւնը։ Քուէարկողները ո՞ր շարժումը պիտի քաջալերեն։ Թէեւ միջկուսակցական պայքարները տեւական են քաղաքականութեան մէջ, այս անգամ, անժողովրդական, հրահանգող, անսովոր եւ անօրինակ, կանոնները կոխկռտող նախագահի մը հետ է գործը։

Մէկ կէտի շուրջ համաձայն են տեմոքրաթները. Թրամփը պէտք է երթայ. սակայն անոր շուրջ տարակարծիք են։ Ներկայացուցիչներու Տան 235 տեմոքրաթ երեսփոխաններէն 95-ը կողմնակից է նախաձեռնելու Տ. Թրամփը վար առնելու գործողութեանց։ Տեմոքրաթ նախագահական թեկնածուներէն  երկոտասնեակ մը կողմնակից են այդ քայլը սկսելու։

Կուսակցութեան ղեկավարութիւնը սակայն կը պնդէ Պրն. նախագահը պարտութեան մատնելու 2020-ի ընտրութեանց։ Կուսակցութեան 50 առ հարիւրը զայրացած են Նենսի Փըլոսիի դէմ, Թրամփը աւելի բուռն յարձակումի չենթարկելուն համար. մինչ մնացեալ կէսը ահազանգ կը հնչեցնէ, որ կորսնցնելու վրայ են ամերիկեան միջին հոսանքը։ Ասիկա անուղղակի կերպով կը վաւերացնէ Թրամփի կեցուածքը, որ հետեւողականօրէն յայտարարած է, թէ ռուսական միջամտութիւնը ամերիկեան ընտրութիւններուն «կախարդական որսորդութեան» (witch hunt) յերիւրանք է, որ քուէարկողներու մեծամասնութեան առօրեայ կեանքին հետ այնքան ալ առնչութիւն չունի։

Վերոյիշեալ տարակարծութիւնները լուսարձակի տակ եկած են Յուլիսի վերջերուն։ Արդարեւ, յիշեալ զուգահեռ բաժանումները քոնկրէսական տեմոքրաթներու եւ 2020-ի նախագահական ընտրութեան տեմոքրաթ թեկնածուներու միջեւ, կը յայտնաբերեն լուրջ ճեղքեր քաղաքականութեան՝ որդեգրուելիք ռազմավարութեան եւ ինքնութեան հարցերու մէջ։ Տեմոքրաթ քուէարկողներու հետեւողական մեծամասնութիւն մը կը մերժեն նախագահին գործունէութիւնը, չեն ուզեր անոր վերընտրութիւնը, ու կը խորշին անոր նկարագրէն ու քաղաքականութենէն։ Նոյնիսկ Թրամփի դաշնակիցները կ՚ընդունին, թէ անոր վերընտրութեան յոյսերը կախում պիտի ունենան անոր կարողութենէն այլ ընտրանքը աւելի զզուելի դարձնելու։

Ընդդիմադիր կուսակցութեան մը համար չի բաւեր իշխանութեան ձախողութիւնները մատնանշել։ Տեմոքրաթ քուէարկողները միաժամանակ կը պահանջեն ա՛յլ կամ փոխարինող տեսլական մը, որ գործնապէս պիտի իրականացուի։

Թրամփի իշխանութիւնը կը յենի բաժանումի արարքներու վրայ՝ ցեղապաշտական լոզունգներով, արգելափակումի քեմփերով, գաղթականներու կայաններով, ազգային ինքնութեան տեսիլքով։ 2020-ի ընտրութիւնները ձեւով մը հանրաքուէն պիտի դառնան քաղաքացիներու կամքին՝ երկրին ապագային նկատմամբ։

Անցեալ Յունիս 27-ին, տեմոքրաթ նախագահական թեկնածուներու (20 հոգի) հաւաքական բանավէճին հոծ հասարակութեան ներկայութեան, Քեմըլա Հերիս ի մէջ այլոց ձաղկեց Ճօ Պայտընը, որ իր դիւանագիտական հռչակը կառուցած էր ցեղային բաժանումի (segregation) վրայ։ Արդարեւ, Պայտըն, իր հակառակորդներուն հետ գործակցելով, պայքարած էր որ դաշնակցային կառավարութիւնը չստիպէ օթոպիւսի օգտագործումը պետական այն դպրոցներուն մէջ, որոնք կ՚ընդդիմանային օթոպիւսով սպասարկութեան, անխտիր բոլոր ցեղերէ աշակերտներու համար։ Թէեւ Պայտըն առաւելագոյն ժողովրդականութիւնը կը վայելէ տակաւին, սակայն անոր վերոյիշեալ կեցուածքը կարծէք անոր ընտրարշաւին դամբանագրի արձագանգներն են։

Նախընտրական սոյն հրապարակային հանդիպումներուն, կը կազմաւորուի կուսակցութեան կեցուածքը. թեքում դէպի ձա՞խ, թէ միջին դիրքորոշում, խարիսխը խթանե՞լ թէ կեդրոնը ամրացնել, սիստեմը վա՞ր առնել թէ բարելաւել։ Վերոյիշեալ կարելիութիւնները ներկայիս շուքի մէջ մնացած են Թրամփի ուրուականով եւ անոր շարժումով։ Եթէ Ամերիկայի քաղաքացիները պիտի մերժեն Թրամփի ազգայնականութիւնը եւ սպիտակ ինքնութիւնը, ի՞նչն է իրենց տարբերակը։

Երկոտասնեակ մը նախագահական թեկնածուներով, տեմոքրաթներուն մեծամասնութիւնը անվճռական է։ Սակայն, ներկայիս, հինգ թեկնածուներու վրայ կեդրոնացում կայ.- Ուորրըն եւ Հերիս կը յառաջդիմեն, մինչ մնացեալները յետադիմելու վրայ են։

Խորհրդարանին մէջ, այս ամառ Փըլոսի առաջ քշեց իրաւախոհական (compromise) օրինագիծ մը, որ պիտի հոգայ այն գաղթականները, որոնք արգելափակուած ըլլալով, կը սպասեն ապաստանի իրաւունքին։ Երիտասարդ թեկնածուները արմատական փոփոխութիւններ կը պահանջեն կուսակցութեան դիրքորոշումներուն մէջ։ Իսկ Թրամփ մատնանշեց թէ տեմոքրաթ չորս ծայրայեղ կին թեկնածուներու քաղաքականութիւնը համազօր չէր միւսներուն, եւ թէ զանոնք քննադատելու տեղ, «վերադառնալու» էին իրենց նախահայրերուն երկիրը։

Նախագահին այս տգեղ կոչը պիտի ազդէ 2020-ի ընտրութեանց վրայ։ Աւանդապահ հանրապետականները պիտի նախասիրէին որ Թրամփ ընտրարշաւի ընթացքին ծանրանար երկրին առողջ տնտեսութեան, տուրքերու նուազման՝ բնակչութեան երկու երրորդին եկամուտները աւելցնելու նպատակով, ինչպէս նաեւ՝ դաշնակցային դատաւորներու թիւը աւելցնելու մասին։ Մինչդեռ Թրամփ կը ծրագրէ վախի եւ երկփեղկումի մթնոլորտ մը ստեղծել։

Ըստ յառաջդիմականներու եւ շատ մը հանրապետականներու, Թրամփ մթնոլորտը կը թունաւորէր իրեն կողմ եղողներու թիւը բարձրացնելու համար։ Նորընտիր ձախակողմեան տեմոքրաթ քառեակը – Օմար, Ալեքսանտրիա Օքազիօ – Քորթէզ (Նիւ Եորք), Այաննա Փրեալի (Մեսեչուսէց), Ռաշիտա Թլէյզ (Միշիկըն) – չէր ներկայացներ տեմոքրաթներուն մեծամասնութիւնը, ոչ ալ՝ կուսակցութեան մայր հոսանքը։ Կուսակցութեան շարքերուն մեծամասնութիւնը տարիքաւոր եւ աւելի չափաւորական է։ Սակայն երիտասարդ ուժերն են որ աշխուժութիւն կը ցուցաբերեն այս առաջին հանգրուանին։ Ասոնք յատկապէս կ՚ուզեն ջնջել անձնական ապահովագրութիւնը, սահմանէն ապօրէն անցնիլը ոճրային արարք չնկատելով, ու կը ջատագովեն առողջապահական խնամք ապօրէն բնակութիւն ունեցողներու։ Ամերիկացիներու մեծամասնութեան մօտ վերոյիշեալ տուեալները ժողովրդականութիւն չեն վայելեր։

Տեմոքրաթներու յաջողութիւնը վերջին ընտրութեանց չափաւորական թեկնածուներու յաղթանակն էր, հանրապետական նահանգներու արուարձանաբնակներու քուէներով, յատկապէս իգական սեռի զարգացեալ նոր սերունդին աջակցութեամբ։

«Թրամփ հանճար մը չէ, պարզապէս ցեղապաշտ մըն է. չենք ուզեր մանկիկներ տեսնել վանդակներու մէջ. վերջ մը տալու է twitter-ներու պատերազմին։ Այս ընտրութիւնը հանրաքուէ մը դառնալու է Թրամփի մասին»։

Միայն մեծ, տարբեր խմբաւորում մը կրնայ հակակշռել քուէարկութիւնը, ուր ծայրայեղ խոտորում (divergent) կայ, ինչպէս Պայտընի եւ Օմարի միջեւ։ Ամերիկեան քաղաքականութեան այս բիրտ հանգրուանին, քուէարկողները կը տենչան կայուն առաջնորդութիւն, միացնող տեսիլք, մթութենէն դուրս ելլելու ուղի մը։

Թրամփիզմին մոխիրներէն տեմոքրաթները հաւանականութիւն մը ունին ամերիկեան դաւանանք մը կերտելու. միա՛յն եթէ անոնք կարենան պատկերացնել թէ ինչն է այդ մէկը։

 

Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

"Time" շաբաթաթերթ, 5 Օգոստոս 2019

 

Երկու թեկնածուներն ալ տեմոքրաթ են. 76 տարեկան նախկին փոխնախագահ Ճօ Պայտըն, եւ երեսունվեց տարեկան նորընտիր քոնկրէսական Իլհէն Օմար։ Ճերմակալած մազերով, ցեղի ու սեռի հանդէպ որոշ վերապահումներ ունեցող, ու կուսակցական գործակցութեան կողմնակից Ճօ Պայտընին կը հակադրուի ծնունդով Սոմալիէն, իսլամ Ի. Օմար՝ ամերիկանացած քոնկրէսականը, որ փոխհամաձայնութիւնը կը նկատէ մեղսակցութիւն։

Պայտընի համար Տ. Թրամփը մոլորուած է, Օմարի համար՝ խոր ախտանիշ մըն է։ Մինչ Պայտըն վերադարձ դէպի բնականոնութիւն կը քարոզէ, Օմար ատիկա կը նկատէ իր կեղեքումը։

Յիշեալ երկու տեսութիւնները նոյն կուսակցութեան մէջ հանգոյցներ կը ստեղծեն։ Ի՞նչ տեսակ քաղաքականութիւն պիտի խրախուսէ կուսակցութիւնը։ Քուէարկողները ո՞ր շարժումը պիտի քաջալերեն։ Թէեւ միջկուսակցական պայքարները տեւական են քաղաքականութեան մէջ, այս անգամ, անժողովրդական, հրահանգող, անսովոր եւ անօրինակ, կանոնները կոխկռտող նախագահի մը հետ է գործը։

Մէկ կէտի շուրջ համաձայն են տեմոքրաթները. Թրամփը պէտք է երթայ. սակայն անոր շուրջ տարակարծիք են։ Ներկայացուցիչներու Տան 235 տեմոքրաթ երեսփոխաններէն 95-ը կողմնակից է նախաձեռնելու Տ. Թրամփը վար առնելու գործողութեանց։ Տեմոքրաթ նախագահական թեկնածուներէն  երկոտասնեակ մը կողմնակից են այդ քայլը սկսելու։

Կուսակցութեան ղեկավարութիւնը սակայն կը պնդէ Պրն. նախագահը պարտութեան մատնելու 2020-ի ընտրութեանց։ Կուսակցութեան 50 առ հարիւրը զայրացած են Նենսի Փըլոսիի դէմ, Թրամփը աւելի բուռն յարձակումի չենթարկելուն համար. մինչ մնացեալ կէսը ահազանգ կը հնչեցնէ, որ կորսնցնելու վրայ են ամերիկեան միջին հոսանքը։ Ասիկա անուղղակի կերպով կը վաւերացնէ Թրամփի կեցուածքը, որ հետեւողականօրէն յայտարարած է, թէ ռուսական միջամտութիւնը ամերիկեան ընտրութիւններուն «կախարդական որսորդութեան» (witch hunt) յերիւրանք է, որ քուէարկողներու մեծամասնութեան առօրեայ կեանքին հետ այնքան ալ առնչութիւն չունի։

Վերոյիշեալ տարակարծութիւնները լուսարձակի տակ եկած են Յուլիսի վերջերուն։ Արդարեւ, յիշեալ զուգահեռ բաժանումները քոնկրէսական տեմոքրաթներու եւ 2020-ի նախագահական ընտրութեան տեմոքրաթ թեկնածուներու միջեւ, կը յայտնաբերեն լուրջ ճեղքեր քաղաքականութեան՝ որդեգրուելիք ռազմավարութեան եւ ինքնութեան հարցերու մէջ։ Տեմոքրաթ քուէարկողներու հետեւողական մեծամասնութիւն մը կը մերժեն նախագահին գործունէութիւնը, չեն ուզեր անոր վերընտրութիւնը, ու կը խորշին անոր նկարագրէն ու քաղաքականութենէն։ Նոյնիսկ Թրամփի դաշնակիցները կ՚ընդունին, թէ անոր վերընտրութեան յոյսերը կախում պիտի ունենան անոր կարողութենէն այլ ընտրանքը աւելի զզուելի դարձնելու։

Ընդդիմադիր կուսակցութեան մը համար չի բաւեր իշխանութեան ձախողութիւնները մատնանշել։ Տեմոքրաթ քուէարկողները միաժամանակ կը պահանջեն ա՛յլ կամ փոխարինող տեսլական մը, որ գործնապէս պիտի իրականացուի։

Թրամփի իշխանութիւնը կը յենի բաժանումի արարքներու վրայ՝ ցեղապաշտական լոզունգներով, արգելափակումի քեմփերով, գաղթականներու կայաններով, ազգային ինքնութեան տեսիլքով։ 2020-ի ընտրութիւնները ձեւով մը հանրաքուէն պիտի դառնան քաղաքացիներու կամքին՝ երկրին ապագային նկատմամբ։

Անցեալ Յունիս 27-ին, տեմոքրաթ նախագահական թեկնածուներու (20 հոգի) հաւաքական բանավէճին հոծ հասարակութեան ներկայութեան, Քեմըլա Հերիս ի մէջ այլոց ձաղկեց Ճօ Պայտընը, որ իր դիւանագիտական հռչակը կառուցած էր ցեղային բաժանումի (segregation) վրայ։ Արդարեւ, Պայտըն, իր հակառակորդներուն հետ գործակցելով, պայքարած էր որ դաշնակցային կառավարութիւնը չստիպէ օթոպիւսի օգտագործումը պետական այն դպրոցներուն մէջ, որոնք կ՚ընդդիմանային օթոպիւսով սպասարկութեան, անխտիր բոլոր ցեղերէ աշակերտներու համար։ Թէեւ Պայտըն առաւելագոյն ժողովրդականութիւնը կը վայելէ տակաւին, սակայն անոր վերոյիշեալ կեցուածքը կարծէք անոր ընտրարշաւին դամբանագրի արձագանգներն են։

Նախընտրական սոյն հրապարակային հանդիպումներուն, կը կազմաւորուի կուսակցութեան կեցուածքը. թեքում դէպի ձա՞խ, թէ միջին դիրքորոշում, խարիսխը խթանե՞լ թէ կեդրոնը ամրացնել, սիստեմը վա՞ր առնել թէ բարելաւել։ Վերոյիշեալ կարելիութիւնները ներկայիս շուքի մէջ մնացած են Թրամփի ուրուականով եւ անոր շարժումով։ Եթէ Ամերիկայի քաղաքացիները պիտի մերժեն Թրամփի ազգայնականութիւնը եւ սպիտակ ինքնութիւնը, ի՞նչն է իրենց տարբերակը։

Երկոտասնեակ մը նախագահական թեկնածուներով, տեմոքրաթներուն մեծամասնութիւնը անվճռական է։ Սակայն, ներկայիս, հինգ թեկնածուներու վրայ կեդրոնացում կայ.- Ուորրըն եւ Հերիս կը յառաջդիմեն, մինչ մնացեալները յետադիմելու վրայ են։

Խորհրդարանին մէջ, այս ամառ Փըլոսի առաջ քշեց իրաւախոհական (compromise) օրինագիծ մը, որ պիտի հոգայ այն գաղթականները, որոնք արգելափակուած ըլլալով, կը սպասեն ապաստանի իրաւունքին։ Երիտասարդ թեկնածուները արմատական փոփոխութիւններ կը պահանջեն կուսակցութեան դիրքորոշումներուն մէջ։ Իսկ Թրամփ մատնանշեց թէ տեմոքրաթ չորս ծայրայեղ կին թեկնածուներու քաղաքականութիւնը համազօր չէր միւսներուն, եւ թէ զանոնք քննադատելու տեղ, «վերադառնալու» էին իրենց նախահայրերուն երկիրը։

Նախագահին այս տգեղ կոչը պիտի ազդէ 2020-ի ընտրութեանց վրայ։ Աւանդապահ հանրապետականները պիտի նախասիրէին որ Թրամփ ընտրարշաւի ընթացքին ծանրանար երկրին առողջ տնտեսութեան, տուրքերու նուազման՝ բնակչութեան երկու երրորդին եկամուտները աւելցնելու նպատակով, ինչպէս նաեւ՝ դաշնակցային դատաւորներու թիւը աւելցնելու մասին։ Մինչդեռ Թրամփ կը ծրագրէ վախի եւ երկփեղկումի մթնոլորտ մը ստեղծել։

Ըստ յառաջդիմականներու եւ շատ մը հանրապետականներու, Թրամփ մթնոլորտը կը թունաւորէր իրեն կողմ եղողներու թիւը բարձրացնելու համար։ Նորընտիր ձախակողմեան տեմոքրաթ քառեակը – Օմար, Ալեքսանտրիա Օքազիօ – Քորթէզ (Նիւ Եորք), Այաննա Փրեալի (Մեսեչուսէց), Ռաշիտա Թլէյզ (Միշիկըն) – չէր ներկայացներ տեմոքրաթներուն մեծամասնութիւնը, ոչ ալ՝ կուսակցութեան մայր հոսանքը։ Կուսակցութեան շարքերուն մեծամասնութիւնը տարիքաւոր եւ աւելի չափաւորական է։ Սակայն երիտասարդ ուժերն են որ աշխուժութիւն կը ցուցաբերեն այս առաջին հանգրուանին։ Ասոնք յատկապէս կ՚ուզեն ջնջել անձնական ապահովագրութիւնը, սահմանէն ապօրէն անցնիլը ոճրային արարք չնկատելով, ու կը ջատագովեն առողջապահական խնամք ապօրէն բնակութիւն ունեցողներու։ Ամերիկացիներու մեծամասնութեան մօտ վերոյիշեալ տուեալները ժողովրդականութիւն չեն վայելեր։

Տեմոքրաթներու յաջողութիւնը վերջին ընտրութեանց չափաւորական թեկնածուներու յաղթանակն էր, հանրապետական նահանգներու արուարձանաբնակներու քուէներով, յատկապէս իգական սեռի զարգացեալ նոր սերունդին աջակցութեամբ։

«Թրամփ հանճար մը չէ, պարզապէս ցեղապաշտ մըն է. չենք ուզեր մանկիկներ տեսնել վանդակներու մէջ. վերջ մը տալու է twitter-ներու պատերազմին։ Այս ընտրութիւնը հանրաքուէ մը դառնալու է Թրամփի մասին»։

Միայն մեծ, տարբեր խմբաւորում մը կրնայ հակակշռել քուէարկութիւնը, ուր ծայրայեղ խոտորում (divergent) կայ, ինչպէս Պայտընի եւ Օմարի միջեւ։ Ամերիկեան քաղաքականութեան այս բիրտ հանգրուանին, քուէարկողները կը տենչան կայուն առաջնորդութիւն, միացնող տեսիլք, մթութենէն դուրս ելլելու ուղի մը։

Թրամփիզմին մոխիրներէն տեմոքրաթները հաւանականութիւն մը ունին ամերիկեան դաւանանք մը կերտելու. միա՛յն եթէ անոնք կարենան պատկերացնել թէ ինչն է այդ մէկը։

 

Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

"Time" շաբաթաթերթ, 5 Օգոստոս 2019

Լրահոս - 16 Յուլիս 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։