Հայ
Ի՞նչ կ՚անցնի կը դառնայ աշխարհի մէջ Ի՞նչ կ՚անցնի կը դառնայ աշխարհի մէջ

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

 

Հաւանաբար յոռետես նկատուիմ այս գրութեանս պատճառով. սակայն, պահ մը դիտենք մեր շրջապատը և ըստ այնմ որոշում կայացնենք:

Տարակոյս չկայ, թէ բացառութիւնները միշտ յարգելի են անշուշտ։ Մարդիկ, երբ տարիք կ՚առնեն, կը հասուննան, կը դառնան անհամբեր, դժգոհ, գանգատող... Չշարունակենք նման ածականներու շարանը, որոնցմէ փախուստ չունինք կեանքի բերումով և բոլորս ուղղուած ենք դէպի այդ ճանապարհը: Այնպէս որ համակերպինք և լռելեայն դիմակալենք գալիք մեր «արծաթեայ փայլուն» ապագան:

Մեր ընտանիքներու մէջ պատահարներէն անկախ, օրուան պահանջով, կը հետեւինք աշխարհի լուրերուն հեռատեսիլի ալիքներէ և այլազան լրատուական աղբիւրներէ, որոնք ընդհանրապէս ցաւալի, տխուր և սրտաճմլիկ են: Սակայն, միշտ ալ կը փորձենք լաւ բան մը տեսնել կամ լսել այնտեղ, սակայն աշխարհի լուրերը այս օրերուն անողոք են:

Հզօր պետութիւններու աշխարհակալութեան մրցոյթը հասած է պայթուցիկ աստիճանի, հակառակ բոլոր դիւանագիտական ստախօսութեանց, առերես ժպիտներուն, «այնքա՜ն լրջախոհ» նայուածքներուն և յարատև գումարուած ժողովներուն, ուր կարծէք միակ  համաձայնութիւնը կ՚ըլլայ յաջորդ ժողովի գումարման թուականը, եթէ անշուշտ իրականանայ այդ (Միութենական մեր ժողովները կը յիշեցնէ չէ՞):

Նիւթապաշտութիւնը տիրապետած է աշխարհի բոլոր բարոյական առաքինութիւններուն վրայ և կլանած խաղաղութիւն, արդարութիւն, մարդասիրութիւն և օգնութիւն:

Աշխարհի երեսին քիչ թիւով պետութիւններ կան միայն, ուր պատերազմ տեղի չ՚ունենար այսօր: Ներկայիս գործածուող զինամթերքի հասոյթը կը կազմէ աշխարհի տնտեսութեան 35 տոկոսը, որոնցմէ կ՚օգտուին միայն հզօր տէրութիւնները իրենց հնարած «արդիական» զինամթերքով: Բնաւ տեսա՞ծ էք կամ լսա՞ծ էք այս տէրութիւններուն զինամթերքին գործածութիւնը իրենց մորթին վրայ:

2017-ի առաջին օրուընէ սկսեալ արդէն ահաբեկչական գործողութիւնները կարծէք նոր թափ առած են Թուրքիոյ Իսթանպուլ քաղաքէն սկսեալ. և ափսոս՝ մարդիկ միևնոյն ժամանակ խաղաղութիւն և բարօրութիւն կը ցանկային իրարու հետ պարելով, երգելով և կենացներ բարձրացնելով:

Եթէ աշխարհի բնակչութեան հակակշռութիւն է կատարուածը այսօր, ուրեմն շատ ցաւալի կերպ մըն է կիրարկուածը:

Կարգ մը երկիրներ կը ջանան սնանիլ այլ երկիրներու ժողովուրդներու քրտինքով և արիւնով (մանաւանդ արեւմտեան, եւրոպական և այլ մեծ տէրութիւններ, որոնց պատմականը քաջածանօթ է աշխարհին),  ջարդելով, քանդելով և աւերելով անոնց երկիրները. անարդարութիւն է այդ, բայց որո՞ւ հոգը, իրենք են տիրակալները:

Իսկ եթէ որոշ կրօնական տիրապետութեան մը հարցն է այս բոլորը, ապա թող չմոռնան անոնք, որ իրենք ստեղծած են կրօնքի խտրականութիւնը, զայն օգտագործելու համար իրենց շահերուն:

Ասիոյ, Ամերիկայի կամ Ափրիկէի մէջ երեխաներ այսօր սովամահ կ՚ըլլան և աշխարհի օգնութեան կարիքը ունին: Այդ երկիրներու կառավարութիւնները ինչո՞ւ չեն մտածեր կանխարգելիչ միջոցներու մասին. թէ՝ վարժուած են մուրացկանութեան կամ կը հետեւին իրենց անասնական բնազդին: Ի միջի այլոց՝ այսպիսի առիթներ ևս կ՚օգտագործուին դրամահաւաքներու համար, որոնց նպատակը երբեմն կասկածելի է:

Եթէ մարդիկ մթնոլորտի մաքրութեամբ և օդերեւութաբանութեան փոփոխութիւններով չափազանց մտահոգուած են, թող մտածեն նաև, թէ այդ ևս կանխել կարելի է:

Արհեստածին միջոցներով պատրաստուող սնունդները հակակշռած են բնական սնունդները և ուտեստեղէնները, պատճառ դառնալով աշխարհատարած հիւանդութիւններու, որոնք իրենց կարգին շահարկման աղբիւր դարձած են դեղօրայքի ընկերութիւններուն կողմէ:

Ժողովրդավարութիւնը աշխարհի ժողովուրդներու փափաքն էր ու երազը: Դժբախտաբար, անոր անունով այսօրուան գործուած ոճիրները կը նուաստացնեն զայն, ատելութիւն սերմանելով ժողովուրդներու հաւատքին միջեւ, վանելով զիրենք մարդկային զգացումներէ շատ հեռու:

Օտար մամուլի նշանաւոր խմբագրապետի մը տողերը մէջբերենք այստեղ. «Յանուն ժողովրդավարութեան, մենք կը խուժենք երկիրներ, կը ջարդենք, կը կործանենք զանոնք և կը գոռանք՝ կեցցէ' ժողովրդավարութիւնը»:

Մէկ այլ համաշխարհային համբաւ ունեցող և նշանաւոր անձնաւորութեան մը մեկնաբանութեամբ՝ «Ժողովրդավարութեան դրօշակակիրները այսօր կորսնցուցած են իրենց գաղափարախօսութեան նպատակը, մխրճուելով անհատական հետապնդումներու յորձանուտին մէջ»:

Ժողովրդավարութի՜ւն. որքան երազելի արդարութիւն, որուն անունով ինչպիսի անմարդկային ոճիրներ կը գործուին այսօր աշխարհի մէջ:

Գարո՜ւն. որքա՜ն սպասելի, որքան ծաղկալի, նորածիլ և կենսատու գարունը դարձաւ ատելութեան մակնիշ աշխարհի կարգ մը  երկիրներու մօտ, իր բերած վառօդի հոտով, իր կործանարար և մահացու փայլատակումներով և տեղատարափ ռումբերով:

Աշխարհի ղեկավարներ դարձած են մէկական հրէշ, իրենց կամքը պարտադրելով երկրի ժողովուրդներուն վրայ։

Տարօրինակօրէն՝ պետութիւններու և կառավարութիւններու ներկայացուցիչները կը հաւատան իրենց անձեռնմխելիութեան և օրէնքէն վեր կեցութեան, երբ անոնք երդմնացած են ժողովուրդի պաշտպանութեան գործով: Այսօր, անոնց օրէնսդիր մարմինները հրապարակ կու գան ժողովուրդներու համար դասուած նորանոր օրէնքներով, բացառելով իրենք զիրենք:

Այդ ներկայացուցիչները շռայլօրէն կը մսխեն, կը վայելեն և կ՚ապրին ժողովուրդին արեամբ, սնելով մինչև իրենց մահը կամ պաշտօնէ հրաժարումը, որմէ ետք կը շարունակուի նոյն արարը:

Զարմանալիօրէն, իւրաքանչիւր տարուան առաջին օրը մարդիկ առանց յուսահատելու կամ՝ նախկին փորձառութիւններէն օրինակ առնելու, տակաւին «բարի, արգասաբեր, խաղաղ, «լիքը փող», առողջութիւն, յաջողութիւն» և այլ մաղթանքներ կը շռայլեն իրարու, քաջ իմանալով որ այդ մաղթանքները 2000 տարիէ ի վեր (կամ աւելի) տակաւին չեն իրականացած:

Վերջապէս, ուզենք-չուզենք նոր տարեթիւ մը, 2017-ը կը  թեւակոխենք, շարունակելու համար մեր կիսաւարտ գործունէութիւնները, ծրագիրները և նորերը սկսելու համար, տրտնջալով կամ զուարթ տրամադրութեամբ, որ կախեալ է մեզմէ իւրաքանչիւրէն:

Երբ արդէն քաղաքակրթութիւն մը սկսած է իր վայրէջքին, առանց որևէ ջանքի զայն կասեցնելու կամ հունի փոփոխութեան, անոր թաւալգլոր ընթացքը օրըստօրէ թափ կ՚առնէ արագընթաց կործանումի ճանապարհին, նոյնիսկ եթէ հասած ըլլանք արհեստագիտութեան գագաթնակէտին:

Եկէք ըսենք՝ «Աստուած մի արասցէ»:

Լրահոս - 30 Նոյեմբեր 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։