Հայ
Մինաս Գոճայեան
ՊԷՅՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ Բ. Զոյգ Յոբելեաններ. Ա.- ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Մ. ՄՍԸՐԼԵԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ
ՊԷՅՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ  Բ. Զոյգ Յոբելեաններ.  Ա.- ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Մ. ՄՍԸՐԼԵԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ
Յուլիս 06 , 2017 , 14:41

Պէյրութի, Հալէպի, իսկ վերջին տասնամեակներուն Մոնթրէալի ու յատկապէս Լոս Անճելըսի հայ կեանքը փայլած է հայկական զանազան ձեռնարկներով՝ սփիւռքահայը դնելով շուարած դիրքի մը մէջ՝ ո՞ր մէկուն երթալ, ո՞ր մէկը զանց ընել, մէկուն երթաս միւսին չերթաս՝ միշտ պիտի գտնուին բարեկամներ, որոնք պիտի նեղուին ու երեսիդ նետեն յաճախ լսուող բարեմիտ յանդիմանութիւն մը.

            – Բացակայութիւնդ զգալի էր...

            Այսպիսի օրեր ապրեցայ ծննդավայրիս մէջ Մայիս-Յունիս ամիսներուն տասնմէկօրեայ կեցութեանս ընթացքին։ Սոյն տողերով կը փափաքիմ ընթերցողներս եւ յատկապէս (նախկին) լիբանանահայ ընթերցողներուն ըսած ըլլալ թէ՝ «Պէյրութը նոյնն է միշտ»՝ փոխ առնելով Գեղամ Սեւանի «Սեւ ծովը նոյնն է միշտ» վերնագիրը։

            Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեան։ 21 Մայիս 2017ին իսկապէս մեծ շուքով նշուեցաւ երկարամեայ տնօրէն, մանկավարժ եւ պատմաբան Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեանի Հայ Աւետ. Գոլէճի մէջ իր տնօրէնութեան յիսնամեակը՝  դպրոցին բակին մէջ՝ ի ներկայութեան աւելի քան 500 հանդիսականներու։

            Առաջին իսկ առթիւ ըսեմ, թէ յայտագիրը կազմակերպուած էր բարձր մակարդակով եւ արհեստավարժ կերպով, իսկ օրուան հանդիսավար, վարժարանի Փոխտնօրէն Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան հիացուց զիս իր նպատակասլաց եւ գեղեցիկ արեւմտահայերէնով պատրաստուած ներկայացումներով։ (*)

            Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեան որդին է մեծանուն հասարակական գործիչ, ազգային ճանչցուած դէմք, 30-40ական թուականներուն՝ ղարաբաղեան (Շուշի) արմատներով: Իր գործունէութեամբ ՌԱԿ-ի եւ ՀԲԸՄի շարքերէն ներս նուիրեալ դէմք մըն էր ան, յայտնի իր հաւասարակշռեալ եւ անձնուրաց հայրենասիրութեամբ։

            Յոբելեարը այս գերդաստանի արժանաւոր շառաւիղներէն մէկն է անկասկած։ Ծնած 1938ին, Պէյրութի մէջ։ Ան շրջանաւարտ է հետագային յիսուն տարի իր տնօրէնութեան յանձնուած Հայ Աւետ. Գոլէճէն։ Բարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանի Պատմութեան ճիւղէն՝ մասնագիտանալով Միջին Արեւելքի պատմութեան մէջ։

            Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեանի մանկավարժական գործունէութիւնը կը սկսի 1960ին, ապա 1967ին իրեն կը յանձնուի տնօրէնի պատասխանատու պաշտօնը, զոր մեծ ձեռնհասութեամբ կը վարէ մինչեւ օրս՝ նոյնիսկ Լիբանանի 15 տարիներու քաղաքացիական թէժ կռիւներու ատեն ան մեծ զոհողութիւններու գնով բաց պահեց վարժարանը ի պէտս Արեւմտեան Պէյրութի մէջ մնացած մի քանի հազար հայ ընտանիքներու զաւակներուն կրթութեան։

            Արժանաւոր տնօրէն Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեանի գործունէութիւնը չի սահմանափակուիր մանկավարժութեան ու տնօրէնութեան ծիրին մէջ, այլ ան ունեցած է հասարակական բեղուն գործունէութիւն։ Նշանակելի գործունէութիւն ունեցած է Լիբանանի հայ գաղութի մշակութային կեանքէն ներս։ Եղած է ՀԵԸ-ի Հայ Համալսարանական Ուսանողական Միութեան ատենապետ, ԹՄՄ Լիբանանի վարչութեան ատենապետ (1964-1965), Հայոց Ցեղասպանութեան 60ամեակի ոգեկոչման Լիբանանի Կեդրոնական Մարմնի անդամ։ 1991էն ասդին ատենադպիրն է Հայ Աւետարանական Կրթական Համադրող Յանձնախումբին, իսկ 2004էն ի վեր ատենապետը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Ռիչըրտ եւ Թինա Գարոլան» Հրատարակչական Հիմնադրամի։

            Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեան սփիւռքի յայտնի ու ամէնէն վաւերական պատմաբաններէն մէկն է, որուն գիտական աշխատութիւնները լոյս տեսած են հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով։ Թուենք զանոնք՝ «Հայկական Հարցի մասին» (1978), «Երեք դաշնագրեր» (1979), «Մկրտիչ Մսըրլեանի ազգային-հասարակական գործունէութիւնը» (1981, վերամշակուած 2016ին), “The Premeditated Nature of the Genocide Perpetrated on the Armenians” (2001), «Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու արտաքին քաղաքականութիւնը եւ Հայկական Հարցը 1900-2009» (2010), «Հայոց Ցեղասպանութենէն առաջ եւ ետք» (2011), «Հայկական Հարցի հոլովոյթը 1939-2009» (2010), “The Armenian Participation to the Legislative Elections of Lebanon 1934-2009” (2014), «Մամուլէն փրցուած էջեր» (2013)։

            Մեծ է եւ անփոխարինելի Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեանի դերը Հայկական Ցեղասպանութիւնը միջազգային ատեաններու (ներառեալ ՄԱԿի) առջեւ ներկայացնելու հայութեան ճիգերուն մէջ։ Ան արժանացած է բազմաթիւ շքանշաններու՝ Լիբանանի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններու նախագահներէն, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսէն եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսէն, իսկ 2004ին ընտրուած է Հայաստանի Գիտութիւններու Կաճառի արտասահմանեան անդամ, եւ այլ կարեւոր կոչումներ, տիտղոսներ ու շքանշաններ։

            Ահաւասիկ այսպիսի պատկառելի վաստակի տէր անձի մը յոբելեանին ներկայ ըլլալու հրաւէրն ու հաճոյքը կ՚ունենայի կարճատեւ ժամանակով Պէյրութ գտնուելու օրերուս։ Կոկիկ յայտագիր մը պատրաստուած էր այս առթիւ, ուր վաւերագրական նկարահանում մը կը ներկայացնէր անձը, տնօրէնը, հասարակական գործիչը եւ հարազատ եղբայրը։ Յոբելեարի կրտսեր եղբայր Հայկ Արամ Մսըրլեան անպաճոյճ խօսքերով կը վկայէր վաստակաշատ եղբօր կերպարը նշեալ վաւերագրականին մէջ։ Գեղարուեստական բաժնին մէջ Հայ Աւետարանական Գոլէճի գերազանցապէս երիտասարդ քառեակը կը հրամցնէր դասական կտորներ 1988-ի շրջանաւարտ Կարօ Աւեսեանի ղեկավարութեամբ։

            Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր յոբելեարին աշակերտած Տարօն Տէր Խաչատուրեան, իսկ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ խօսքը կը փոխանցէր դարձեալ նախկին աշակերտ Վեր. Հրայր Չօլագեան։ Յոբելեարին խօսքը՝ ամփոփ, բովանդակալից ու անսեթեւեթ, ցոյց կու տար մանկավարժութեամբ ապրող ու շնչող հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիին հայեցի ու ժամանակակից կրթութիւնը նախապատուութիւն նկատող տնօրէնի հաւատամքը։ Հուսկ, Դոկտ. Զաւէն Մ. Մսըրլեան պատուըուեցաւ ՄԱՀԱԵՄ-ի (**) շքանշանատուչութեամբ՝ ձեռամբ նախագահ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի։

            Անձնապէս յոյժ տպաւորիչ գտայ կազմակերպիչ յանձնախումբին խօսքը, ուր կ՚ըսուէր. «Կան յոբելեաններ, որոնք իսկապէս պարտաւորեցնող են։ ...Այսպիսի յոբելեաններ կը ստիպեն շրջապատին պահ մը կանգ առնել ու խոկալ տուեալ յոբելեարի կեանքին ու այդ կեանքին ետին մնացած վաստակին մասին»։

 

Պատիւ եւ յարգանք արժանաւորաց։

 

(*) Հոս ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ պիտի նշեմ, թէ ան ՄԿՀի շրջանաւարտ է, եղած է նաեւ մեր աշակերտը, ապա բարձրագոյն ուսումը շարունակած է Երեւանի մէջ։ 

(**) Միջին Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն

 

(Շարունակելի 

 

Լրահոս - 25 Յունուար 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։