Հայ
Սարգիս Մինասեան
Միջին Արեւելքի Հայագաղութները Լիբանան
Միջին Արեւելքի Հայագաղութները  Լիբանան
Փետրուար 27 , 2020 , 10:10

 

Ք.Ա. 4-3 դարերուն, առեւտրականները, Սիտոն (Սայտա) ու Տիւրոս (Սուր) բերած են Հայաստանի գինին, մրգեղէնը, անտառանիւթը եւ որդան կարմիրը: Մեծն Տիգրանի ժամանակ, Ա. դարուն, զգալի թիւով հայեր ապրած են փիւնիկեան հողի վրայ:

7-8րդ դարերուն, Սելճուքեան արշաւանքներու հետեւանքով, ու Կիլիկիան թագաւորութեան անկումէն (1375) ետք, 14րդ դարու վերջին քառորդէն սկսեալ, հայեր հաստատուած են նաեւ Թրիփոլի ու Սայտա:

1844 էն ետք, հայ առեւտրականներ սկսած են գործել Լիբանանի մէջ: Հիմնադրուած է Սուք էլ Էրմէն (հայկական շուկայ): Համայնքային կազմակերպութիւնը կը զարգանայ, արհեստները կը ծաւալին, ու արհեստանոցներ կը բացուին հայերու նախաձեռնութեամբ: Լիբանանի ինքնավարութեան հաստատումէն ետք (1861) տարիներուն, Օսմանեան հալածանքներու հետեւանքով, եւ 1914 էն առաջ, հայ կրօնական երեք համայնքները շուրջ 1200 հոգի կը հաշուէին Լիբանանի մէջ:

1921ին, հայ գաղթականներ կը հաստատուին Զմմառի եւ Աշքութի Կաթողիկէ վանքերուն մէջ: 1922ին, Էշրէֆիէի ճամբարին մօտ կը շինուին բարեգործականի Քելեկեան ու Սիսուան որբանոցները, որոնց մօտ  կը գործեր նաեւ հիւանդանոց-Քլինիք մը, Տոքթ. Գ.  Ամատեանի եւ Տոքթ Մելքոնեանի հսկողութեան տակ:

Դարձեալ 1922ին, Մարտէն Սեպտեմբեր, Near Lasf Relief-ի օժանդակութեամբ, Թուրքիոյ զանազան քաղաքներուն մէջ մնացած որբերէն շուրջ 10000-ը կը բերուին ու կը տեղաւորուին Մաամըլթէյնի, Անթիլիասի, Ս. Գրիգորի (Հայր Արիսի հոգատարութեամբ) որբախնամ շէնքերու ու Սայտայի կուրանոցին (Եագուպ Քանցլերի հոգատարութեան տակ 1923): 1920-28 կը գործէ նաեւ Ճունիի որբանոցը Ղ. Ղպլիկեանի տնօրէնութեամբ: Ռմանց մէջ սկսած են գործել նաեւ արհեստանոցներ: Բայցի Մարիա Ճէքըպսընի վարած «Թռչնոց Բոյն»էն, վերոյիշեալներէն շատեր փակուած էին 1925ին:

Զուգահեռաբար, 1922-24ին, Քեմալական Թուրքիոյ այլազան քաղաքներէն, Near Lasf Relief-ի եւ Հ.Բ.Ը. Միութեան միջոցներով, հազարաւոր հայեր կը հաստատուէին նաեւ Լիբանանի մէջ, NER-ի կողմէ, 1922ին, Քոլոնէլ Ռէտսընի հովանաւորութեան տակ, երկսեռ որբանոց կը բացուի Անթիլիասի մէջ, հողը նուիրելով հայոց կաթողիկոսարանին: Ան ունէր նաեւ արհեստանոց: Որբանոցը կը փակուի 1925ին: Լիբանան բերուած գաղթականները կը տեղաւորուին մեծ քեմփին (3500 հոգի) մէջ, ինչպէս նաեւ՝ Պուրճ Համուտի մէջ (Նոր Մարաշ, Եոզկաթ, Ամանոս, Հասան Պէյլի, Նոր Սիս, Էքպէզ, Կիւլլապաշէն, Թրատ, Նոր Ատանա), ինչպէս նաեւ Նոր Հաճըն, Չարչափուխ, Խալիլ Պատաուի: 1924ին, համայնքային կազմակերպութիւն ունեցաւ Լիբանանահայութիւնը: 1929ին, 40000 հայեր հաստատուած էին Պէյրութի մէջ, Զահլէ (1300), Թրիփոլի ու շրջակայքը (2000), Սուր ու Սայտա (2000):

1927-30 Հայ Գաղթականաց Օգնութեան Կեդրոնական Կոմիտէն ու Նանսէնեան Գրասենեակը կը ձեռնարկեն Ճերմակ Տուներու շինութեան: Հայաշէնի ու Քարմ Զէյթունի մէջ, ուր բնակութիւն կը հաստատեն 200 ընտանիքներ:

1933ի Մեծ Հրդեհը մոխիրի կը վերածէ Մեծ Քեմփը: 1935ին Պուրճ Համմուտի մէջ կը բնակէին 18000-20000 հայեր, որոնցմէ 8000ը Մարաշի մէջ: Իսկ Հաճըն, Խալիլ Պատաուիի մէջ կառուցուած էին 300 տուներ մինչեւ նոյն թուականը:

Ա. Համաշխարհային Պատերազմէն ետք, շուրջ 150,000 կը հաշուէր հայաբնակչութիւնը: Երկրին արդիւնաբերութեան 18 առ հարիւրը հայերուն ձեռքն էր, իսկ արհեստաւորական ձեռնարկութիւններուն՝ 48 առ հարիւրը: Անոնց ներդրումները կը կազմէին դրամագլուխին մէկ երրորդը:

1970ական թուականներուն իր «ոսկեդարը» կ'ապրէր Լիբանահայութիւնը: Լիբանանի մէջ կը գործէին 60 դպրոցներ (մինչեւ երկրորդական: Հայագիտական, ----ամպիոններով), 45 հայրենակցական եւ այլն միութիւններ: Լոյս կ'ընծայուէին 160 թերթեր ու պարբերականներ: Շուրջ 250,000 կը հաշուէր Լիբանանի հայաբնակչութիւնը: Ամէնէն տարածուն գործունէութիւններն ունէին Հ.Բ.Ը. միութիւնը եւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութիւնը, իրենց 5 վարժարաններով եւ հայագիտական հիմնարկով, երկու դարմանատուներով, 14 մասնաճիւղերով, Ա. Մանուկեան եւ Ե. Տէմիրճեան երիտասարդական կեդրոններով, թատերախումբով եւ Երգի-Պարի անսամպլով: Միաժամանակ, կը գործէին նաեւ Հ.Մ.Ը. Միութեան եւ Համազգայինի սկաուտական-մարզական-մշակութային միաւորները, Հ.Մ. Միութեան նոյնանման շարժումները, ազգային-աւանդական երեք կուսակցութիւնները, ինչպէս նաեւ՝ Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքները եւ Ազգային Առաջնորդարանի ազգային վարժարանները:

Լիբանահայերը յատկանշուած են իբրեւ վարպետ արհեստաւորներ - դերձակ, կօշկակար, հիւսն, մետաղագործ, նպարավաճառ, վարսայարդար, պատկերահան, շինարար, արուեստագէտ, վաճառական, սեղանաւոր, պաշտօնատար, ճարտարարուեստական, եւ այլն:

Փիւնիկեան հնաւանդ երկիրը՝ Լիբանան, շնորհիւ աշխարհագրական իր բանալի դիրքին, հարաւ-արեւելեան Միջերկրական Ծովու վրայ Պէյրութի նաւահանգիստով, գերազանցապէս առեւտրական ազատ տարանցումի, «Պարկեշտը Միջնորդ»ի ու ծառայութեանց երկիր ըլլալով, 20րդ դարու երկրորդ կիսամեակին, կոչուած է «Միջին Արեւելքի Զուիցերիան»:

Ժամանակի թաւալումով սակայն, շրջանային քաղաքականութեան վատթարացումով, Լիբանանի սահմանադրութեան համայնքային կառոյցը խախտեցաւ, 1975ին պետական բանակը չկարենալով տիրապետել կացութեան: Յառաջացած քաղաքացիական երկարատեւ պատերազմը (1975-1990) երկիրը հասցուց անդունդի եզրին:

Երկրին երեք ու կէս միլիոն բնակչութեան շուրջ 250,000 գնահատուող ու տնտեսապէս բարգաւաճ, հայատրոփ համայնքին շուրջ մէկ հինգերորդը մնացած է ներկայիս: 1990 ին վերահաստատուած խախուտ կայութիւնը խանգարուած է դարձեալ մեր օրերուն, շրջանի շարունակուող խառնակ քաղաքականութեան, ու ներքին տոհմային տիրապետութեանց հետեւանքով: Հայ ընտանիքները դարձեալ սկսած են գաղթել դէպի այլազան երկիրներու շարքին, մասնաւորաբար՝ Հայաստան:

Սուրիա ու Լիբանան հարեւան երկիրներ ըլլալով, սերտ գործակցութեան մէջ գտնուած են: Լիբանանի հայերուն մէկ կարեւոր զանգուածը նախկին Սուրիահայեր եղած են: Քաղաքատնտեսական վերիվայրումներու ընթացքին, անոնք փոխադարձաբար կ՛ապաստանէին դրացի երկիրը, մինչեւ որ կացութիւնը հանդարտէր մէկ կամ միւս երկրին մէջ: Ներկայ օրերուն, երկու երկիրներն ալ շարունակելով խանգարուած մնալ, բնակչութիւնները դիմած են արտագաղթի:

Արեւմուտք ու շրջանին Արաբական երկիրներու եւ  Արեւելք (Ռուսաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա, Սուրիա) քուլիսային համաձայնութիւն մը Սուրիոյ ճակատագրին նկատմամբ, կրնայ առաջնորդել Լիբանանի խռովալի գոյավիճակի հանդարտեցման եւ աստիճանական վերականգման:

 

ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

 

 

Լրահոս - 08 Յուլիս 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։