Շաբաթ, Յունիս 22, 2024

Շաբաթաթերթ

Մահազդ՝ Ռօզին Պապայեանի

ՄԱՀԱԶԴ

ՌՕԶԻՆ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ծնեալ Ապրիլ 4, 1921-ին, Հալէպ, Սուրիա

 

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ, եւ հարազատին՝Ռօզին Պապայեանի մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, Նոյեմբեր 12, 2016, առաւօտեան ժամը 9:00-ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան Old North Church մատրան մէջ, ապա թաղումը՝ նոյն գերեզմանատան մէջ:

 

Սգակիրներ՝

Զաւակները՝ Տոքթ. եւ Փրոֆ. Սարգիս եւ Սիլվա Գարայեան

Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Հերմին Պապայեան

Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սոնիա Պապայեան

Թոռները՝ Տոքթ. եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Զելա Գարակէօզեան

Պրն. Երուանդ Ա. Պապայեան

Մեթր Երուանդ Ն. Պապայեան

Օրդ. Թալին Պապայեան

Դոկտ. եւ Տոքթ. Ալեք եւ Թամար Պապայեան

Ծոռները՝ Թամար եւ Փաթիլ Գարակէօզեան

Նայիրի եւ Թաթիանա Պապայեան

Գրիսդօֆըր Պապայեան

Քրոջ զաւակները

Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Աստղիկ Թէճիրեան եւ զաւակները

Տէր եւ Տիկ. Զօհրապ եւ Յասմիկ Թէճիրեան եւ զաւակները

Տագրոջը զաւակը

Պրն. Խաչիկ Պապայեան

Եղբօր Թոռնիկը

Տէր եւ Տիկ. Էտի եւ Թալին Ամրոյեան եւ զաւակները

եւ համայն Պապայեան, Գարայեան, Թէճիրեան, Գապագեան, Ուստագարայեան, Պասմաճեան, Սալպաշեան, Սիւմպիւլեան, Գարակէօզեան, Իւթիւճեան, Պէլիքեան, Պարութճեան, Սարտարեան, Տէմիրճեան, Գասապեան, Տիգիճեան եւ համայն հարազատներն ու բարեկամները:

 

 

 

 

 

 

 

 

ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ