Չորեքշաբթի, Մայիս 22, 2024

Շաբաթաթերթ

250 ՎԱՐՉԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ ԳՈՒՄԱՐԵՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Լիբանան

Որոշ յապաւումներով, կը ներկայացնենք Լիբանանի Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան Մամլոյ եւ տեղեկատուութեանց գրասենեակի հաղորդագրութիւնը, շնորհաւորելով ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի շրջանակին աւանդութիւն դարձած օրինակելի այս ժողովին կայացումը։


ՆՈՐ ՕՐ

 

Հակառակ երկիրը հարուածող  քաղաքական, տնտեսական-ընկերային փոթորիկին, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ,  Կիրակի, 8  Դեկտեմբեր 2019-ի առաւօտեան, ՀԵԸ-ի 38 վարչութիւններ ներկայացնող աւելի քան երկու հարիւր յիսուն վարչականներու մասնակցութեամբ, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի տարեկան վարչական ընդհանուր  ժողովը:

 

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն, դիտել տալով, որ Լիբանանի զարգացումները անհաճոյ անակնկալներու եւ ստիպողութիւններու առջեւ դրած են ժողովուրդին բոլոր խաւերը: Այսուհանդերձ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընտանիքը յանձնառու կը մնայ իր ազգային պարտաւորութիւններուն եւ հաւաքական աշխատանքով պիտի  յաղթահարէ լիբանանահայութեան առջեւ ցցուող այս նոր մարտահրաւէրը:  Այս առիթով, ան ընդգծեց, թէ ժողովին առանցքային օրակարգերէն  մէկը պիտի  ըլլայ  երկրին դիմագրաւած տնտեսական դժուարութիւնները եւ լիբանանահայութեան օժանդակելու  կարելիութիւնները:

 

Վիգէն Չերչեան շնորհակալութեան յատուկ խօսք  ուղղեց ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային յանձնաժողովին եւ անոր ատենապետ տիար Ժերար Թիւֆենքճեանին։

 

Ժողովը   յատուկ  յուշանուէրով պատուեց  աշխատանքի բերումով Մ. Նահանգներ մեկնող Մայտա Քիւրեճեանը:

 

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի 38 վարչութիւններ հերթաբար ներկայացուցին անցնող տարուան  իրենց գործունէութեան տեղեկագիրը։ Վարչական ժողովի երկրորդ բաժինով, քննարկուեցան մասնաճիւղերուն յառաջիկայ տարուան ծրագիրները։

 

ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ