Շաբաթ, Յունիս 22, 2024

Շաբաթաթերթ

ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ «ՆՈՐ ՕՐ»-Ի ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ, կ՚ողջունենք մեր հարազատներն ու բարեկամները, առաջին հերթին համայն աշխարհին մաղթելով խաղաղութիւն եւ առողջութիւն։

Հայ ժողովուրդի պատմութեան այս մռայլ եւ ճակատագրական օրերուն, մեր ազգի եղբայրներուն եւ քոյրերուն կը մաղթենք համերաշխութիւն, սէր, միասնութիւն եւ ազգովին համախմբում։

Ներկայ օրուան կարեւորագոյն պատգամը կը հանդիսանայ անձնուէր եւ ազգանուէր գործունէութիւն ծաւալել անշեղ հայրենասիրութեամբ, հոգալու եւ պահպանելու մեր Սուրբ Հայրենիքը։

Խաղաղութիւն Հայաստանին եւ Արցախին վերանորոգուած ոգիով, յոյսով եւ հաւատքով դիմագրաւելու մեր առջեւ ծառացող դժուարագոյն ժամանակները։

 

Տիկ. Անի Սարգիսեան եւ զաւակունք                                                      $1000

Տիկ. Ռիթա Պալեան                                                                                    $1000

Տոքթ. Մարալ Տապաղեան-Անճարկօլեան                                             $1000

Տէր եւ Տիկ. Սինան եւ Անժէլ Սինանեաններ                                         $1000

Central Diagnostic Imaging                                                                          $1000

Տոքթ. Զաւէն Արսլանեան                                                                          $1000

Դաւիթ Սամուէլեան                                                                                   $1000

Սիմոն, Շահէ եւ Վիգէն Կանիմեան եղբայրներ                                     $1000

Տոքթ. Ռաֆֆի եւ Փէթի Պալեաններ                                                         $1000

Տէր եւ Տիկ. Սերգօ եւ Սիլվա Քաջիկեաններ                                          $1000

Ընկ. Ճեմիլ Քեվրանեան եւ ընտանիք (Գանատա)                                $1000

 

Տիկ. Նելլի Ասատրեան եւ ընտանիք                                                       $500

Տոքթ. եւ Տիկ. Կիրակոս Մինասեաններ                                                  $500

ՌԱԿ Մ. Աւետիսեան Ակումբ (New Jersey)                                              $500

Տէր եւ Տիկ. Ռոպէր եւ Արփի Տեմիրճեաններ                                         $500

Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Միրէյ Խաչատուրեան եւ զաւակը Կրէկորի     $500

 

Տիար Գասպար Ղազարեան                                                                      $300

 

Տէր եւ Տիկ. Պապ եւ Արփի Պարսամ                                                        $250

Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս Գուշերեաններ                                                  $250

Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Քարին Կանիմեաններ                                       $250

Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Հալէպլեաններ                                                            $250

Տոքթ. եւ Տիկ. Դանիէլ Ապտիւլեաններ                                                    $250

Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սօնիա Պապայեաններ                                           $250

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվիա Նազարեաններ                                       $250

Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր Գարակէօզեան                                                         $250

Տիար Էտվին Մինասեան                                                                           $250

Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Ռոզմէրի Ճանոյեաններ                                      $250

Տէր եւ Տիկ. Պարէտ եւ Քարին Կոստանեաններ                                    $250

Տոքթ. Յովհաննէս Չապուքեան                                                                $250

Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվա Քիւփելեաններ                                           $250

Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Ատրինէ Գրիգորեաններ                                      $250

Ընկերուհի Շուշան Քեվրանեան-Պաղպուտարեան                             $250

Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ Աթթարեան                                                             $250

Տէր եւ Տիկ. Փանիկ եւ Նարինէ Քէշիշեաններ                                        $250

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Մարտիրոսեան                                                          $250

Ընկեր Արա Գասապեան                                                                           $250

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Պաշմագեաններ                                                         $250

ՀԲԸՄ Ասպետներու Միութիւն                                                                 $250

Տոքթ. եւ Տիկ. Մհեր եւ Նինա Պապեաններ                                             $250

ՌԱԿ Գերսամ Ահարոնեան Ակումբ                                                        $250

ՌԱԿ Ռուբէն Հերեան Ակումբ (Սան Ֆերնանտօ)                                  $250

ՌԱԿ Մ. Աւետիսեան Ակումբ (Ֆրէզնօ)                                                   $250

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն (Ֆրէզնօ Մասնաճիւղ)                 $250

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն (Լոս Անճելըսի Մայր Մասնաճիւղ)      $250

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն (Լոս Անճելըսի Մեթրօ Մասնաճիւղ)    $250

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն (Կլենտէյլ-Փասատինա Մասնաճիւղ) $250

 

 

Տիկ. Շաքէ Անդրէասեան                                                                                       $200

 

Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ Գարակէօզեան                                                               $100

Տէր եւ Տիկ. Ռոն Նազլի                                                                                           $100

Տիկ. Մայտա Ալթունեան եւ զաւակունք                                                              $100

Տէր եւ Տիկ. Հրանդ եւ Պերճուհի Ատուրեաններ                                                $100

Տէր եւ Տիկ. Արփիար Ճանոյեան                                                                           $100

Տիկ. Արմենուհի Նալպանտեան                                                                           $100

Ընկ. Լեւոն Չոփուրեան եւ ընտանիք                                                                   $100

Տիկ. Ֆլորա Մէնէշեան                                                                                            $100

Տէր եւ Տիկ. Արթօ Փոլատեան                                                                                $100

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Արաքսի Պոյամեան                                              $100

Տէր եւ Տիկ. Աւետիս Մարգարեան                                                            $100

Տէր եւ Տիկ. Վահէ Չարխուտեաններ                                                       $100

Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ Մելքոնեան                                                               $100

Տիկ. Արշակուհի Դաւիթեան                                                                     $100

Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ Հայկեան                                                              $100

Տէր եւ Տիկ. Վարդան Թասմաճեաններ                                                   $100

 

 

 

 

 

Նախորդ յօդուածը
Յաջորդ յօդուածը
ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ