Շաբաթ, Յունիս 15, 2024

Շաբաթաթերթ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Հանգուցեալ Արա Ահարոնեանի մահուան տխուր առիթով, փոխան ծաղկեպսակի հետեւեալ նուիրատուութիւնները կը կատարուին «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։

 • Տոքթ. Մհեր Պապեան                                                $500
 • Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Սիլվիա Կանիմեան                    500
 • Տոքթ. Զաւէն Արսլանեան                                           300
 • Տէր եւ Տիկ. Ռոպերթ եւ Արփի Տեմիրճեան                  300
 • Պրն. Պետրոս Գազանճեան                                        300
 • Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սօնիա Պապայեան                       250
 • Տէր եւ Տիկ. Շահէ եւ Արփի Կանիմեան                        250
 • Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Փոլին Կանիմեան                       250
 • Փրոֆ. Սիլվա Գարայեան                                            250
 • Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Միրէյ Խաչատուրեան                 250
 • Տէր եւ Տիկ. Փանիկ եւ Նարինէ Քէշիշեան                    250
 • Տիկ. Ռոզմէրի Ուզունեան                                            250
 • Պրն. Դաւիթ Սամուէլեան                                             250
 • Տէր եւ Տիկ. Փանոս եւ Անահիտ Թիթիզեան                  250
 • ԹՄՄ Լոս Անճելըսի Մասնաճիւղ                                  250
 • Տէր եւ Տիկ. Զօհրապ եւ Մարալ Աթթարեան                 200
 • Պրն. Յարութիւն Այտճեան                                          200
 • Տէր եւ Տիկ. Եփրեմ եւ Վարսենիք Պաղպուտարեան   200
 • Տոքթ. եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Փեթի Պալեան                       200
 • Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Անիթա Յովսէփեան                     200
 • Տէր եւ Տիկ. Զօհրապ եւ Գարին Կանիմեան                  200
 • Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Գարին Կանիմեան                      200
 • Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Լուսի Գարակէօզեան               200
 • Տէր եւ Տիկ. Սերգօ եւ Սիլվա Քաջիկեան                       200
 • Տիկ. Ռոզա Գազանճեան                                              200
 • Պրն. Գէորգ Գրիգորեան                                               200
 • Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Անուշ Մարտիրոսեան                200
 • Տէր եւ Տիկ. Աւօ եւ Արմիկ Մարգարեան                        200
 • Տոքթ. եւ Տիկ. Կիրակոս եւ Անի Մինասեան                  200
 • Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվա Սեփեթճեան                    200
 • Տիկ. Շողիկ Թաշճեան                                                  200
 • Նոր Վերնատուն Մշակութային Միութիւն                  200
 • Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Ռոզմէրի Ճանոյեան                    150
 • Տոքթ. եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիտա Մելիտոնեան                 150
 • Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվիա Նազարեան                   150
 • Տոքթ. Վարդան Թաշճեան                                            150
 • Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Թամար Թութճեան                     150
 • Պրն. Հրանդ Ատուրեան                                               100
 • Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սիլվա Ակոբեան                         100
 • Տիկ. Շուշան Գեվրանեան-Պաղպուտարեան               100
 • Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Թագուհի Պալեան                         100
 • Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Պեքարեան                           100
 • Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Վարսօ Պիլեմճեան                        100
 • Տէր եւ Տիկ.  Պերճ եւ Հուրի Տէր Սահակեան                 100
 • Տէր եւ Տիկ.  Յովսէփ եւ Հիլտա Ֆիտանեան                  100
 • Պրն. Գասպար Ղազարեան                                          100
 • Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Անահիտ Համալեան                 100
 • Տէր եւ Տիկ. Պարէտ եւ Գարին Կոստանեան                 100
 • Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Սոնա Հայկեան                    100
 • Պրն. Հայրապետ Իսայի                                                100
 • Տէր եւ Տիկ. Նշան եւ Սալբի Ջաղացպանեան               100
 • Տէր եւ Տիկ. Աւօ եւ Գարոլին Չոլաքեան                         100
 • Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Սեւտա Գարակէօզեան      100
 • Տէր եւ Տիկ. Բարսեղ եւ Անի Գարթալեան                     100
 • Պրն. Արա Գասապեան                                                  100
 • Օր. Սալբի Գըրգոնեան                                                  100
 • Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Սիլվիա Գըրգոնեան                     100
 • Տիկ. Սեսիլ Քէշիշեան                                                     100
 • Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Հուրի Քէշիշեան                            100
 • Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սիլվա Քէօշկէրեան                     100
 • Տիկ. Սեդա Խաչատուրեան                                            100
 • Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվա Քիւփէլեան                          100
 • Տիկ. Ֆլորա Մէնէշեան                                                    100
 • Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Անի Նահապետեան                   100
 • Պրն. Ռուբիկ Օվանէսեան                                               100
 • Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ եւ Լենա Փելթեքեան                     100
 • Տէր եւ Տիկ. Միսաք եւ Սիւզի Բիրինչեան                      100
 • Տէր եւ Տիկ. Ժանօ եւ Յասմիկ Փրուտեան                      100
 • Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Սիլվա Սաղպազարեան          100
 • Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սօսի Սեմերճեան                          100
 • Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Աստղիկ Սեփեթճեան                    100
 • Տիկ. Մարալ Ոսկեան                                                        100
 • Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Մակի Երեմեան                              100
 • Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Հայաստան Սողոմոնեան              50
 • Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Շաքէ Թումայեան                         50
 • Մի ոմն                                                                             20
ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ