Շաբաթ, Մայիս 18, 2024

Շաբաթաթերթ

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք Ընկերուհի Սոնա Արապաճեան-Ժամկոչեանին՝ ամուսնոյն Տ. Ասողիկ Քահանայ Ժամկոչեանի անակնկալ մահուան տխուր առիթով, եւ կ’աղօթենք առ Աստուած որ զինք պահէ լոյսերու մէջ: Միաժամանակ առողջութիւն եւ շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք նաեւ իր մօր՝ Ընկերուհի Զապէլ Արապաճեանին, որ այժմ բուժման նպատակով կը գտնուի հիւանդանոց: Կը խնդրենք Նախախնամութենէն, որ իր հովանիին տակ առնէ եւ խաղաղութիւն պարգեւէ համայն Ժամկոչեան եւ Արապաճեան ընտանիքներուն եւ իրենց ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն։

ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւն

ՌԱԿ Գ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Նոր Օր Շաբաթաթերթի Վարչութիւն
ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ