Շաբաթ, Մայիս 18, 2024

Շաբաթաթերթ

ՀԲԸՄիութեան Մարդասիրական Առաքելութիւնը Կը Շարունակուի Առանց Դադարի…

Լիբանան

Լիբանանի մէջ ստեղծուած տնտեսական տագնապի առաջին իսկ օրէն, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը, տագնապի պատճառով, դժուարին կացութիւններու մատնուած Լիբանանահայ գաղութի զաւակներուն սատար հանդիսանալու տրամադրութեամբ, գործի լծեց իր բոլոր հնարաւորութիւնները եւ գործնականօրէն իրականացուց բարեգործական ու մարդասիրական գնահատելի եւ անուրանալի ազգային բարոյական բարձր պարտաւորութիւն: Եւ արդարեւ,  շնորհիւ ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետին ու անդամներուն բոլորանուէր նախաձեռնութեան, Միութիւնը իր ամէնամսեայ նպարեղէնի նպաստա-

բաշխումին կողքին, Հինգշաբթի 28 եւ Ուրբաթ 29 Հոկտեմբեր 2021ին,  առաւօտեան ժամը 8:30-էն կէսօրէ ետք ժամը 4:00, ձեռնարկեց հագուստաբաշխումի աշխատանքին: գոհացնելու համար կարիքաւոր բոլոր սեռերն ու բոլոր տարիքները եւ մանաւանդ՝ ուրախացնելու համար բազմատասնեակ մանուկները:

Միութեան Ահրամճեան Կեդրոնին մէջ կայացած բաշխումէն առատօրէն օգտուեցան հարիւրաւորներ, անխտիր, որոնք շնորհակալութիւն յայտնեցին ազգանուէր այս Մեծ Միութեան:

Վարձքը կատար բոլոր կազմակերպիչներուն, նուիրատուներուն եւ հոյլ մը աշխատանք կատարող ազնիւ ու անձնուէր կամաւորներուն:

115-ամեայ ՀԲԸՄիութիւնը, իր աւելի քան մէկդարեայ պատմութեան ընթացքին միշտ ալ եղած է հայրենանուէր, ազգանուէր ու եկեղեցանուէր կազմակերպութիւն եւ քաղած է իր հիմնադիրներուն եւ նախագահներուն գծած Աստուածահաճոյ ճանապարհէն:

ՀԲԸՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԼՐԱՏՈՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ