Չորեքշաբթի, Մայիս 22, 2024

Շաբաթաթերթ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Հանգուցեալ Տէր Ասողիկ Ժամկոչեանի մահուան տխուր առիթով, փոխան ծաղկեպսակի հետեւեալ նուիրատուութիւնները կը կատարուին «Նոր Օր» շաբաթաթերթին.

Գէորգ Գրիգորեան              $200

Յակոբ Նազարեան              200

Դաւիթ Սամուէլեան             200

Րոպէր Տեմիրճեան              200

Արա Գասապեան                 100

Անդրանիկ Հայկեան             100

Գասպար Ղազարեան           100

Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան         100

Տէր Սարգիս Փեթոյեան         100

Կարօ Քիւփէլեան                  100

ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ