Հինգշաբթի, 6 Մայիսի, 2021

Շաբաթաթերթ

Սկիզբ Յօդուածներ/Հարցազրոյցներ

Յօդուածներ/Հարցազրոյցներ

Հայութեան Միակ Փրկարարը՝ Համահայկական Ոգին Է, Որ Անհասանելի Կը Թուի…

Տեսակէտ Հայութեան Միակ Փրկարարը՝ Համահայկական Ոգին Է, Որ Անհասանելի Կը Թուի… ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ Պատմական ու ճակատագրական փաստ մըն է այն, որ մեր ժողովուրդը՝ որպէս ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ունեցած է...

Մշակութային Ցեղասպանութեան Ազգային եւ Միջազգային Հետեւանքները

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ Մշակոյթի հասկացողութիւնu՝ գէթ ակադեմական մակարդակի վրայ, սկսաւ երբ Հայկազեան համալսարանի ուսանող էի։ Դասացուցակին մէջ ներառուած էին չորս միջ-մշակութային նիւթերու դասապահեր։ Իւրաքանչիւր դասապահին...

Օտար Բարքեր

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ Զանազան, Զարմանազան . . . Գաղտնիք մը չէ որ գովազդները մեծ դեր կը խաղան արտադրութեան մը շուկայի վրայ յաջողութիւն գտնելու դժուարին գործին մէջ։ Իսկ...

Եւրոպական Միութեան Բարձր Պաշտօնատարներ Հետամուտ Են Բարելաւելու Փոխյարաբերութիւնները Թուրքիոյ Հետ

ՏԻԵԿՕ ՔՈՒՓՈԼՕ Թարգմանութիւն՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ Կեդրոնանալով տնտեսական գործակցութեան, գաղթականութեան ու մարդկային իրաւունքներու օրակարգին վրայ, Եւրոպական Միութեան Յանձնաժողովի ատենապետ Ուրսուլա Վոն Տէր Լեյըն, եւ Եւրոպական Խորհուրդի...

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Տիգրան Յ․ Պօյաճեան (1895`Արմտան- 1975`Պոսթոն) ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ Էրզրում նահանգի Երզնկայի շրջանը կը գտնուի Արմտան փոքր գիւղը, ուր գիւղացիներուն ապրուստը կ՝ապահովուէր միայն անասնաբուծութեամբ։ Արեւմտահայ ծանօթ գրող Յակոբ Մնձունին (Տեմիրճեան)...

Ողբացեալ Ցոլակ Թիւթէլեանի Անթառամ Յիշատակին

ՓԱՆՈՍ ԹԻԹԻԶԵԱՆ Հակառակ այն իրողութեան, որ Ցոլակը ունէր յառաջացած տարիք եւ կ՛իմանայի նաեւ, որ իր առողջութիւնը օրէ-օր աւելի կը վատթարանար, այս աշխարհէն իր ընդմիշտ հեռանալը...

Հայոց Մեծ Եղեռնի Տարեդարձի Նախօրեակին

ՊԱՐՃԸՆ ԵԻՆԱՆՃ Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ Հայոց Ցեղասպանութեան Ապրիլեան տարեդարձի անմիջական նախօրեակին, Մ. Նահանգներու Քոնկրէսի անդամներէն մէկը, ձեռնարկած է գործունէութեան՝ ստորագրութիւններ հաւաքելով երեսփոխաններէն՝ դիմումնագրի տակ, որ...

Վազգէն Շուշանեանի Գրական Ստեղծագործութիւնները

Վազգէն Շուշանեանի Գրական Ստեղծագործութիւնները* (Մահուան 80-ամեակին առիթով) Փրոֆ․ ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Վազգէն Շուշանեանի գրականութիւնը կը բաղկանայ  վիպակներէ, վէպերէ եւ խոհագրական,  յուշագրական   օրագիրներէ։ Գրական սքանչելի ոճով արտայայտած է իր...

Ապրիլեան Մեր Սուրբ Նահատակները Նոր Կիրակի Յարութեան

Ապրիլեան Մեր Սուրբ Նահատակները Նոր Կիրակի Յարութեան Ապրիլ 11, 2021 Արդէն սրբացած են անոնք հազարաւոր հայ եկեղեցականներ որոնք իրենց Աստուծահաճոյ գործին վրայ օր ցերեկով ձերբակալուեցան ու նահատակուեցան։...

Ամերիկեան Բարքեր

  ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ Պսակաձեւ ժահրն ու Դրամատիրական Տրամաբանութիւնը . . . Պսակաձեւ ժահրի համաճարակը դիմագրաւելու համար շատ մը կանխազգուշական միջոցներ դրուեցան կառավարութեան կողմէ։ Անոնցմէ կարելի է յիշել...

Պիտի Ամոքենք Մեր Ցաւը. Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեանի Սուրբ Ծննդեան Պատգամը

Ու հրաման առնելով երազի մէջ,  որ նորէն Հերովդէսի չդառնան,  ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը:  Մատթէոս 2. 12   Այս տարի տօնական օրերուն՝ դժուար պարագաներու բերումով մեր տօնախմբութեան հոլովոյթը գուցէ արմատական փոփոխութեան ենթարկուեցաւ: Շուկաներու տողանցքը, Կաղանդի Ծառի զարդարանքը, նուէրներու փոխանակումը, ախորժաբեր ճաշացուցակը...

Յետադարձ Հայեացք 2020 Տարուան Վրայ. Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի Պատգամը

Սիրելի հայրենակիցներ՝ Հայաստանի մէջ եւ աշխարհի տարածքին, Բոլորեցինք արհաւալի տարի մը, որ իրերայաջորդ տագնապներով,  իր նմանը չէ ունեցած մեր մօտիկ անցեալի յիշողութեան մէջ: 1918-ի...

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ