Հինգշաբթի, 6 Մայիսի, 2021

Շաբաթաթերթ

Սկիզբ Յօդուածներ/Հարցազրոյցներ

Յօդուածներ/Հարցազրոյցներ

Նամակ Ամերիկայէն -11- Ամերիկայի Հայկական Համագումարի (The Armenian Assembly of America) Առաքելութիւնը

Ամերիկահայ ժամանակակից տարեգրութեան մէջ սակաւաթիւ են այն հայկական կառոյցները, որոնք ժամանակի հոլովոյթին հետ ժամանակավրէպ դարձած չեն: Կառոյցներ՝ որոնք մնացած են պատնէշի վրայ, պաշտպանելով Հայ...

Իմ Տեսանկիւնէն. Խորհրդածութիւններ Արցախի Պատերազմին Շուրջ

Ես քաղաքական մեկնաբան մը չեմ եւ ոչ ալ դիւանագիտական ենթահող ունենալու յաւակնոտութիւնը ունիմ, սակայն որպէս դոյզն տրամաբանութիւն ունեցող սրտցաւ հայ՝ կ՛ուզեմ հետեւեալ խորհրդածութիւնները բաժնել...

Սուրբ Ծնունդով Սկսինք Պատմութեան Այսօրուան Էջէն Յարութիւն Առնելու Ժամանակաշրջանը

Հայերուն նոր տարին կը սկսի Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդով։ Ս. Ծնունդը տաղաւար տօներէն առաջինն է եւ  մեծ խորհուրդ ունի։ Պատահական չէ, որ ամբողջացած տարին կը...

Արամի Ոդիսականը… (Պատմուածք`Նուիրուած Ղարաբաղեան Պատերազմին)

ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ        … 2020 թուական, Սեպտեմբեր 27, առաւօտեան ժամը 6-ն է: Զարթուցիչի ձայնն այս անգան կարծես թէ սովորականից աւելի ձայնեղ էր: Արամը  ընդոստ շարժումով...

Մամռոտ Ազգի Մը Պատմութիւնը

Ո՞վ ենք մենք: Ո՞ր գիշատիչը կամ երկչոտ անասունը կրնայ նկարագրել հայը: Շատեր փորձեցին այս հարցումին պատասխան տալ եւ հասնիլ ինքնաճանաչումի, անհատական կամ ազգային: Քնարերգակ...

Նաւասարդ — Նոր Տարի, Ամանոր-Վանատուր Գալդ Բարի, Անդորրութիւն Լինի Հայոց Աշխարհին, Արմին-հայերին՝ Նահապետի Յաղթանակի Կորով

ՊՕՂՈՍ  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԼԱԳԻՍԵԱՆ    Կարծեցիք թէ ջնջեցի՞ք դուք մեր հետքերը բոլոր, Խեղդեցի՞ք ձայնը չորս հազարամեայ Հայոց պատմութեան, խելագարներ, Ամէն մի ճամբայ եւ ամէն մի ափ հող՝ Մեր ոտնահետքն է պահում...

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները. Կարապետ (Կարօ) Պապահէքեան (1926′ Պէյրութ — 2020′ Պէյրութ)

Քառասուն օրեր առաջ  94 տարեկան հասակին, ժահրային համաճարակին զոհը դառնալով, Իր ծննդավայր Պէյրութի մէջ մահացաւ ՌԱԿ-ի Վաստակաշատ ու Նուիրեալ Վեթերան՛ Կարապետ Պապահէքեանը։        Երախտաւորը ծնած...

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Ստորագրութեան մը Արժէքը . . . Խօսքը պարզ մարդոց ստորագրութեանց մասին չէ, այլ՝ նշանաւոր մարդոց ստորագրութեանց մասին։ Նշանաւոր անձնաւորութեան մը կողմէ ստորագրուած թղթիկ մը կամ...

Ամերիկեան Բարքեր

Ոստիկաններու Ապօրէն Գործընթացը . . . Այս դէպքը պատահած է Ճորճա նահանգի Ռազուէլ քաղաքին մէջ։ Պատահարին մանրամասնութեանց չանցած՝ կ՛ուզեմ որպէս ենթահող, հետեւեալ մէջբերումը կատարել։ Մենք գիտենք...

Ամերիկեան Բարքեր

Գողի մը Տարօրինակ Թիրախը . . . Ընդհանրապէս ոգելից ըմպելիքներու, ոսկերչատուներու եւ թանկագին իրերու խանութները, ինչպէս նաեւ դրամատուները թիրախը կը հանդիսանան նշանաւոր գողերուն՝ որովհետեւ անոնց...

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները. Շաւարշ Հովիւեան (1862՝ Ակն – 1937՝ Վիրճինիա)

Երախտաւոր Հովիւեան ծնած է Ակնայ շրջանի գիւղերէն մէկուն մէջ, Չօպանեան գերդաստանի համեստ յարկին տակ, որոնք հեռաւոր հարազատներ էին հայ մշակոյթի դեսպան ու ՌԱԿ-ի երախտաւոր...

ՆՈՐ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ